Przedszkole Samorządowe Nr 3 Ełk

Wydruk podmiotu - Przedszkole Samorządowe Nr 3 Ełk

Strona www BIP : bip.um.elk.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


19-301 Ełk ul. Słowackiego 18

telefon: 0-87 610-21-85
faks: 0-87 610-21-85

Adres e-mail

Redakcja

Dorota Domaradzka
telefon: 0-87 610-21-85
faks: 0-87 610-21-85
e-mail: ddomaradzka@wp.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:652