Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

Wydruk podmiotu - Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

Strona www BIP: bip.bpl.wrotapodlasia.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Łomża, Ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 18-400 Łomża

telefon: 0-86 216-50-99
faks: 0-86 216-50-99

Adres e-mail

info@bp.lomza.pl

Redakcja

Halina Brześkiewicz
telefon: 0-86 216-50-99
faks: 0-86 216-50-99
e-mail: HalinaB@interia.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2072