Medyczne Studium Zawodowe im. dra Władysława Biegańskiego

Wydruk podmiotu - Medyczne Studium Zawodowe im. dra Władysława Biegańskiego

Strona www BIP : bip.silesia-region.pl/mszczest... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Częstochowa, Ul. Dąbrowskiego 75 42-218 Częstochowa

telefon: 0-34 361-11-81
faks: 0-34 361-54-05

Adres e-mail

lo3@edukacja.czestochowa.pl

Redakcja

Iwona Aramowicz
telefon: 0-34 361-11-81
faks: 0-34 361-54-05
e-mail: lo3@edukacja.czestochowa.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1441