Miejski Dom Kultury Pruszcz Gdański

Wydruk podmiotu - Miejski Dom Kultury Pruszcz Gdański

Strona www BIP : www.e-bip.pl/4DMETHOD/wwwSJOSt... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuPruszcz Gdański
83-000 Pruszcz Gdański

Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat gdański
Gmina: Pruszcz Gdański
Poczta: Pruszcz Gdański

telefon: 58 682-32-07
faks: 58 682-32-07

Adres e-mail

informatyk@pruszcz-gdanski.pl

Redakcja

Grzegorz Bednarz
telefon: 58 682-32-07
faks: 58 682-32-07
e-mail: informatyk@pruszcz-gdanski.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1294