Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Wydruk podmiotu - Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Strona www BIP : bip.codgik.waw.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Warszawa, Ul. Żurawia 3/5 00-926 Warszawa

telefon: 0-22 661-80-53
faks: 0-22 628-68-85

Adres e-mail

codgik@codgik.gov.pl

Redakcja

Grzegorz Wilk
telefon:
faks: 0-22 628-68-85
e-mail: zbigniew.debinski@codgik.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:5490