Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

Wydruk podmiotu - Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

Strona www BIP : www.ipj.gov.pl/pl/bip/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


Otwock-Świerk, Ul. 05-400 Otwock 1

telefon: 0-22 718-05-86
faks: 0-22 779-34-81

Adres e-mail

sins@ipj.gov.pl

Redakcja

Jolanta Mozdrzewska
telefon: 0-22 718-05-86
faks: 0-22 779-34-81
e-mail: jolantam@ipj.gov.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1695