Instytut Chemii Fizycznej PAN

Wydruk podmiotu - Instytut Chemii Fizycznej PAN

Strona www BIP : www.e-bip.org.pl/ichf otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuWola
01-224 Warszawa

Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Wola
Poczta: Warszawa

telefon: 22 343-20-00
faks: 22 632-52-76

Adres e-mail

sekn@ichf.edu.pl

Redakcja

Antoni Szafrański
telefon: 22 343-32-62
faks: 22 632-52-76
e-mail: aszafranski@ichf.edu.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1508