Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego

Wydruk podmiotu - Centrum Partnerstwa Społecznego





Strona www BIP : www.bip.cpsdialog.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu



ul. Bolesława Limanowskiego 23
02-943 Warszawa





Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Mokotów
Poczta: Warszawa

telefon: 0-22 380-50-50
faks: 0-22 380-50-52

Adres e-mail

sekretariat@cpsdialog.pl

Redakcja

Ewelina Tymińska
telefon: 0-22 380-50-61
faks: 0-22 380-50-52
e-mail: e.tyminska@cpsdialog.pl



Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3549