Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii SPZOZ

Wydruk podmiotu - Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii SPZOZ

Strona www BIP : bip.bcde.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17
85-822 Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie
Powiat: Powiat m. Bydgoszcz
Gmina: M. Bydgoszcz
Poczta: Bydgoszcz

telefon: 52 372-79-05
faks: 52 372-79-05

Adres e-mail

sekretariat@bcde.pl

Redakcja

Joanna Tomkiewicz
telefon: 52 372-79-05
faks: 52 372-79-05
e-mail: sekretariat@bcde.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3127