Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Ornontowicach

Wydruk podmiotu - Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Ornontowicach

Strona www BIP : bip.gdkib.ornontowice.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Zwycięstwa 26
43-178 Ornontowice

Województwo: śląskie
Powiat: Powiat mikołowski
Gmina: Ornontowice
Poczta: Ornontowice

telefon: 0-32 235-46-98
faks: 0-32 235-46-98

Adres e-mail

gdkiborn@interia.pl

Redakcja

Marcin Wajszczyk
telefon: 0-32 336-13-90
faks: 0-32 235-46-98
e-mail: biborn@interia.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:3692