Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. Aleksandra Kamińskiego

Wydruk podmiotu - Młodzieżowy Dom Kultury

Strona www BIP : www.mdk-lotnicza.pl otwarcie strony w nowym oknie

Młodzieżowy Dom Kultury

Adres podmiotuul. Lotnicza 1
31-462 Kraków

Województwo: Małopolskie
Powiat: Powiat m. Kraków
Gmina: Kraków-Śródmieście
Poczta: Kraków

telefon: 0-12 294-44-44
faks: 0-12 411-91-89

Adres e-mail

mdk@mdk-lotnicza.pl

Redakcja

Mieczysław Czytajło
telefon: 0-12 411-91-89
faks: 0-12 411-91-89
e-mail: karwas@o2.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1790