Szkoła Policealna Nr2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

Wydruk podmiotu - Szkoła Policealna Nr2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

Strona www BIP : http://bip.sppms.wrotapodlasia... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Ogrodowa 23
15-027 Białystok

Województwo: Podlaskie
Powiat: Powiat m. Białystok
Gmina: M. Białystok
Poczta: Białystok

telefon: 0-85 732-12-92
faks: 0-85 732-12-92

Adres e-mail

sppmis_nr2_bialystok@op.pl

Redakcja

Tadeusz Olszowski
telefon: 0-85 732-12-92
faks: 0-85 732-12-92
e-mail: sppmis_nr2_bialystok@op.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1000