Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Chełmie

Wydruk podmiotu - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Chełmie

Strona www BIP : www.oao.chelm.bip-gov.info.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Jedność 43
22-100 Chełm

Województwo: Lubelskie
Powiat: Powiat m. Chełm
Gmina: M. Chełm
Poczta: Chełm

telefon: 0-82 565-54-23
faks: 0-82 565-54-23

Adres e-mail

adopcjachelm@gmail.com

Redakcja

Elwira Ożóg
telefon: 0-82 565-54-23
faks: 0-82 565-54-23
e-mail: osrodekchelm@vp.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2189