Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku

Wydruk podmiotu - Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku

Strona www BIP : oiab.com.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Ludwika Zamenhofa 27
15-435 Białystok

Województwo: Podlaskie
Powiat: Powiat m. Białystok
Gmina: M. Białystok
Poczta: Białystok

telefon: 85 732-52-75
faks: 85 732-52-75

Adres e-mail

biuro@oiab.com.pl

Redakcja

Elżbieta Jarmoc
telefon: 85 740-60-72
faks: 85 732-52-75
e-mail: biuro@oiab.com.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1720