Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Wydruk podmiotu - Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach





Strona www BIP : http://sp6.bip.gliwice.eu/?nor... otwarcie strony w nowym oknie

Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach - logo

Adres podmiotu



ul. Jasnogórska 15/17
44-100 Gliwice





Województwo: śląskie
Powiat: Powiat m. Gliwice
Gmina: M. Gliwice
Poczta: Gliwice

telefon: 32 231-25-61
faks: 32 231-25-61

Adres e-mail

gim3-gliwice@oswiata.org.pl

Redakcja

Agata Cira
telefon: 32 231-25-61
faks: 32 231-25-61
e-mail: gim3-gliwice@oswiata.org.pl



Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:665