Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku

Wydruk podmiotu - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku





Strona www BIP : http://gdansk.kbw.gov.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu



ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk



NIP: 5832097142
REGON: 01030030300368
Województwo: Pomorskie
Powiat: Powiat m. Gdańsk
Gmina: M. Gdańsk
Poczta: Gdańsk

telefon: 58 301-15-10
faks: 58 301-27-30

Adres e-mail

gdansk@kbw.gov.pl

Redakcja

Dominika Guzińska
telefon: 58 301-15-10
faks: 58 301-27-30
e-mail: gda-dominika.guzinska@kbw.gov.pl



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:458