Samorządowe Przedszkole nr 102 w Krakowie

Wydruk podmiotu - Samorządowe Przedszkole nr 102 w Krakowie





Strona www BIP : http://www.przedszkole102krako... otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu



os. Szkolne 31
31-978 Kraków



NIP: 6783128126
REGON: 121340647
Województwo: Małopolskie
Powiat: Powiat m. Kraków
Gmina: Kraków-Nowa Huta
Poczta: Kraków

telefon: 12 644-27-18
faks: 12 644-27-18

Adres e-mail

przedszkole102@gmail.com

Redakcja

Bożena Glimos
telefon: 12 644-27-18
faks: 12 644-27-18
e-mail: przedszkole102@gmail.com



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:299