Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Poznaniu

Wydruk podmiotu - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Poznaniu





Strona www BIP : https://wspl.info.pl/ otwarcie strony w nowym oknie

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Poznaniu - logo

Adres podmiotu



Poznań Solna 21
61-736 Poznań



NIP: 778-13-43-849
REGON: 631259672
Województwo: Wielkopolskie
Powiat: Powiat m. Poznań
Gmina: M. Poznań
Poczta: Poznań

telefon: 26 157-21-16
faks: 26 157-21-15

Adres e-mail

kontakt@wspl.info.pl

Redakcja

Henryk Zakrzyński
telefon: 26 157-20-19
faks: 26 157-44-22
e-mail: kontakt@wspl.info.pl



Odwiedziny strony podmiotowej BIP:95