Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Wydruk podmiotu - Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

Strona www BIP :

Adres podmiotu


81-912 Gdynia Skwer Kościuszki 12

telefon: 0-58 626-34-49, 626-39-19
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-58 626-34-49, 626-39-19
faks:
e-mail:Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2792