II Ogród Jordanowski

Wydruk podmiotu - II Ogród Jordanowski

Strona www BIP : www.ogrodjordanowski.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Antoniego Edwarda Odyńca 6
02-606 Urząd Pocztowy nr 108NIP: 521-15-56-180
REGON: 012199222
Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Mokotów
Poczta: Urząd Pocztowy nr 108

telefon: 22 844-01-58
faks: 22 844-01-58

Adres e-mail

oj2@neostrada.pl

Redakcja

Katarzyna Łukasiewicz
telefon: 22 844-01-58
faks: 22 844-01-58
e-mail: oj2sekretariat@gmail.comOdwiedziny strony podmiotowej BIP:155