Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Polsko-Ukraińskiego Batalionu w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii

Wydruk podmiotu - Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Polsko-Ukraińskiego Batalionu w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii

Strona www BIP :

Adres podmiotu
telefon:
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon:
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2132