Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy Elblągu Gdyni Gliwicach Koszalinie Krakowie Lublinie Łodzi Olsztynie Opolu Poznaniu Rzeszowie Szczecinie Warszawie Wrocławiu i Zielonej Górze

Wydruk podmiotu - Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy Elblągu Gdyni Gliwicach Koszalinie Krakowie Lublinie Łodzi Olsztynie Opolu Poznaniu Rzeszowie Szczecinie Warszawie Wrocławiu i Zielonej Górze

Strona www BIP :

Adres podmiotu


90-950 Łódź Ul. Legionów 83

telefon: 0-42 633-39-05
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-42 633-39-05
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1909