Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Wydruk podmiotu - Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Strona www BIP :

Adres podmiotu


00-930 Warszawa Ul. Wspólna 30

telefon: 0-22 623-23-02, 623-23-04
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-22 623-23-02, 623-23-04
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2353