Główny Inspektorat Weterynarii Warszawa

Wydruk podmiotu - Główny Inspektorat Weterynarii Warszawa

Strona www BIP :

Adres podmiotu


00-930 Warszawa Ul. Wspólna 30

telefon: 0-22 623-20-88, 623-14-08
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-22 623-20-88, 623-14-08
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4434