Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Szczecin

Wydruk podmiotu - Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Szczecin

Strona www BIP :

Adres podmiotu


71-603 Szczecin Ul. Jana z Kolna 9

telefon: 0-91 433-95-98
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-91 433-95-98
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2376