Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie

Wydruk podmiotu - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie

Strona www BIP :

Adres podmiotu


00-950 Warszawa Ul. Świętokrzyska 20

telefon: 0-22 826-22-61, 826-50-31
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-22 826-22-61, 826-50-31
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3603