Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydruk podmiotu - Uniwersytet im  Adama Mickiewicza w Poznaniu

Strona www BIP :

Adres podmiotu


61-712 Poznań Ul. H. Wieniawskiego 1

telefon: 0-61 852-64-25
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-61 852-64-25
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2270