Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Wydruk podmiotu - Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Strona www BIP :

Adres podmiotu


01-180 Warszawa Ul. Górczewska 8

telefon: 0-22 632-02-21
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-22 632-02-21
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2464