Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD w Warszawie

Wydruk podmiotu - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD w Warszawie

Strona www BIP : cobrabid.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Łucka 15
00-842 Warszawa

Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat m. st. Warszawa
Gmina: Wola
Poczta: Warszawa

telefon: 22 620-30-61
faks: 22 620-30-67

Adres e-mail

zarzad@cobrabid.pl

Redakcja


telefon: 22 620-30-61
faks: 22 620-30-67
e-mail: zarzad@cobrabid.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2101