Osiedle Mieszkaniowe Przyjaźń w Warszawie

Wydruk podmiotu - Osiedle Mieszkaniowe Przyjaźń w Warszawie

Strona www BIP :

Adres podmiotu


01-355 Warszawa Ul. Konarskiego 34

telefon: 0-22 665-86-96
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-22 665-86-96
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3554