Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska"

Wydruk podmiotu - Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej

Strona www BIP :

Adres podmiotu


00- 940 Warszawa Plac Małachowskiego 2

telefon: 0- 22 65- 65- 000
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0- 22 65- 65- 000
faks:
e-mail:Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3917