Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" w Warszawie - w likwidacji

Wydruk podmiotu - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie

Strona www BIP :

Adres podmiotu


00- 896 Warszawa Ul. Ogrodowa 28/ 30

telefon: 0- 22 620- 30- 25
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0- 22 620- 30- 25
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:3258