Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" w Poznaniu

Wydruk podmiotu - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa

Strona www BIP :

Adres podmiotu


61- 819 Poznań Ul. Generała Taczka 12

telefon: 0- 61 853- 76- 29
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0- 61 853- 76- 29
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2025