Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Wołominie

Wydruk podmiotu - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej





Strona www BIP :

Adres podmiotu


05- 200 Wołomin Ul. Laskowa 4

telefon: 0- 22 776- 30- 11
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0- 22 776- 30- 11
faks:
e-mail:



Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2961