Urząd Żeglugi Śródlądowej Szczecin

Wydruk podmiotu - Urząd Żeglugi Śródlądowej Szczecin

Strona www BIP :

Adres podmiotu


70- 207 Szczecin Pl. Batorego 4

telefon: 0- 91 434- 24- 74
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0- 91 434- 24- 74
faks:
e-mail:Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2424