Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Wydruk podmiotu - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Strona www BIP :

Adres podmiotu


02-699 Warszawa Ul. Kłobucka 23a

telefon: 0-22 647-07-04
faks: 0-22 647-08-41

Adres e-mail

pcbc@pcbc.gov.pl

Redakcja

Karolina Stelmaszczyk
telefon:
faks: 0-22 647-08-41
e-mail: kstelmaszczyk@pcbc.gov.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2076