Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Wydruk podmiotu - Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Strona www BIP :

Adres podmiotu


00-554 Warszawa Ul. Marszałkowska 34/ 50

telefon: 0-22 629-40-18
faks:

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-22 629-40-18
faks:
e-mail:Odwiedziny strony podmiotowej BIP:2723