Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydruk podmiotu - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Strona www BIP : http://bip.bialystok.kwp.polic... otwarcie strony w nowym oknie

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - logo

Adres podmiotuul. Henryka Sienkiewicza 65
15-003 Białystok

Województwo: Podlaskie
Powiat: Powiat m. Białystok
Gmina: M. Białystok
Poczta: Białystok

telefon: 0-85 654-40-11
faks: 0-85 675-24-72

Adres e-mail

kwp@podlaska.policja.gov.pl

Redakcja

Tomasz Grzegorczuk
telefon: 0-85 670-35-37
faks: 0-85 670-31-61
e-mail: t.grzegorczuk@podlaska.policja.gov.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:4220