Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Wydruk podmiotu - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Strona www BIP : www.uzp.asi.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


00-582 Warszawa Al. J.Ch. Szucha 2/4

telefon: 0-22 458-77-00
faks: 0-22 458-77-00

Adres e-mail

webm@uzp.gov.pl

Redakcja

Elżbieta Gnatowska
telefon: 0-22 458-77-00
faks: 0-22 458-77-00
e-mail: uzp@uzp.gov.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:3353