Urząd Miasta Wojcieszów

Wydruk podmiotu - Urząd Miasta Wojcieszów

Strona www BIP : www.bip.wojcieszow.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


59-550 Wojcieszów ul. Pocztowa 1

telefon: 0-75 751-22-30
faks: 0-75 751-22-80

Adres e-mail

miasto@wojcieszow.pl

Redakcja

Teresa Walmont
telefon: 0-75 751-22-30
faks: 0-75 751-22-80
e-mail: sekretariat@wojcieszow.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2370