Urząd Miejski w Białymstoku

Wydruk podmiotu - Urząd Miejski w Białymstoku

Strona www BIP: www.bip.bialystok.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuul. Słonimska 1
15-950 BiałystokWojewództwo: Podlaskie
Powiat: Powiat m. Białystok
Gmina: M. Białystok
Poczta: Białystok

telefon: 85 869-60-00
faks: 85 869-62-65

Adres e-mail

prezydent@um.bialystok.pl

Redakcja

Jacek Wiloch
telefon:
faks: 85 869-60-33
e-mail: jwiloch@um.bialystok.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:23001