Urząd Gminy Wielowieś

Wydruk podmiotu - Urząd Gminy Wielowieś

Strona www BIP : http://bip.wielowies.pl/ugwiel... otwarcie strony w nowym oknie

Urząd Gminy Wielowieś - logo

Adres podmiotuul. Główna 1
44-187 Wielowieś

Województwo: śląskie
Powiat: Powiat gliwicki
Gmina: Wielowieś
Poczta: Wielowieś

telefon: 32 237-85-00
faks: 32 233-51-14

Adres e-mail

info@wielowies.pl

Redakcja

Krzysztof Kocot
telefon: 32 237-85-03
faks: 32 237-85-09
e-mail: ekologia@wielowies.plMapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:8889