Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna Szczytno

Wydruk podmiotu - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna Szczytno

Strona www BIP : bip.visacom.pl/psse_szczytno otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


12-100 Szczytno ul. Skłodowskiej 8

telefon: 0-89 624-25-53
faks: 0-89 624-24-20

Adres e-mail

pawel.pawlak@visacom.pl

Redakcja

Agnieszka Dębska
telefon: 0-89 624-25-53
faks: 0-89 624-24-20
e-mail: agnieszka.debska@visacom.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:1038