"Wodociągi Białostockie" Sp. z o.o. w Białymstoku

Wydruk podmiotu -

Strona www BIP: www.wobi.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


15-950 Biłystok, ul. Młynowa 52/1

telefon: 0-85 745-81-01
faks: 0-85 745-81-13

Adres e-mail

ralfr@wobi.pl

Redakcja

Marta Dąbrowska
telefon: 0-85 745-81-01
faks: 0-85 745-81-13
e-mail: mdabrowska@wobi.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:5912