Miejskie Przedszkole Nr 8 Ciechanów

Wydruk podmiotu - Miejskie Przedszkole Nr 8 Ciechanów

Strona www BIP : www.p8.ciechanow.bip-gov.pl otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotu


06-400 Ciechanów, ul. Graniczna 41 d

telefon: 0-23 673-40-03
faks: 0-23 673-40-03

Adres e-mail

Redakcja


telefon: 0-23 673-40-03
faks: 0-23 673-40-03
e-mail:Mapa: Lokalizacja podmiotu jest przybliżona. Redakcja strony głównej BIP nie gwarantuje jej zgodności z rzeczywistością.

Odwiedziny strony podmiotowej BIP:1035