Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Rzeszów

Wydruk podmiotu - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Rzeszów

Strona www BIP : www.wsse.rzeszow.pl/bip otwarcie strony w nowym oknie

Adres podmiotuRzeszów
35-959 Rzeszów

Województwo: Podkarpackie
Powiat: Powiat m. Rzeszów
Gmina: M. Rzeszów
Poczta: Rzeszów

telefon: 17 852-21-11
faks: 17 852-22-92

Adres e-mail

sekretariat@wsse.rzeszow.pl

Redakcja

Dorota Gibała
telefon: 17 852-21-11
faks: 17 852-22-92
e-mail: dorota.gibala@wsse.rzeszow.plOdwiedziny strony podmiotowej BIP:2686