Strona użytkownika

Login: hmajchrzyk
Imię: Halina
Nazwisko: Majchrzyk
Miejsce pracy: WITD Opole
Funkcja: Redaktor SPBIP
Stworzono: 2008-02-04 11:05:17
Zmodyfikowano: 2013-03-20 12:52:05


Podmioty zarządzane przez użytkownika

Wnioski zgłoszone przez użytkownika